กองการศึกษาและวัฒนธรรม
 • นางสาลีนา ดะบู

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 • นายสุไลมาน อูเซ็ง

  นักวิชาการศึกษา

 • นางสาวรีฮา ตาสู

  ครู

 • ว่าง

  ครู

 • นางแวรอฮานี อาบู

  ครู

 • นางสารีฮะ สาและ

  ครู

 • นางสาวฆาแลฮะ เล๊าะบาอะ

  ครู

 • ว่าง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวเจ๊ะซารีหม๊ะ มามะ

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสุรียา สะไร

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางแวรูสนัส มะแซ

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นายมะไซดี มะดะโอะ

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • ว่าง

  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ