โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.73-027 สายบือแรง-ตังหยง หมู่ที่ 1 บ้านบือแรง
26 กรกฎาคม 2566

385


สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.73-027 สายบือแรง-ตังหยง หมู่ที่ 1 บ้านบือแรง