ข่าวประชาสัมพันธ์
วัน พุธ ที่ 20 มีนาคม 2567 นายซูลกีฟลี สะไร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ ข้าราชการ พนักงาน/ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ และสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมจัดงาน “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะในชุมชนที่สามารถนำไปรีไซเคิลไปจำหน่ายเพื่อให้มีรายได้
20 มีนาคม 2567

1170