ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการ Re-X-Ray โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก็าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ระดับจังหวัดในพื้นที่ อบต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สุ่มตรวจวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
27 กุมภาพันธ์ 2567

2248