ข่าวท้องถิ่น
จิตอาสาตำบลลาโละ
7 เมษายน 2565

2555


จิตอาสาตำบลลาโละ

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ บูรณาการร่วมกับ อำเภอรือเสาะ ตำรวจ ทหารพราน สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตำบลลาโละให้น่าอยู่ ณ ตำบลลาโละ