ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ หมู่ที่ 5 บ้านลาโละ (จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2566)
11 พฤษภาคม 2566

2562