ภาพกิจกรรม
โครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม
2617
16 สิงหาคม 2565

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ ได้กล่าวพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม