ร้องเรียน ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ


องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ
รับแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงานและลูกจ้าง