จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอรือเสาะ ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคพะบาทสมเด็จพระจุลอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวฯสถานีรถไฟลาโละ หมู่ที่ 7 ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนาธิวาส