โครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ ได้กล่าวพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม