ขอเชิญชวนประชาชนตำบลลาโละ จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน